Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

süni csoport

„Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.” /E. Fromm/

Süni csoport 25 fővel, vegyes életkorú összetétellel, az óvoda új épületében található. Talán ebből adódóan nagyon családias, bensőséges a kapcsolatunk a gyermekekkel, a szülőkkel egyaránt.
Vegyes csoportunkban a közösségi élet szabályai, hagyományai mellett az értékek is átöröklődnek évről évre, hiszen a régebbi óvodások már ezt közvetítik magatartásukkal. Az együtt tevékenykedés, a közös élmények hatására kialakul egy olyan együttműködés, amelyben mindenki megtalálja a személyiségének, temperamentumának, fejlettségi szintjének megfelelő helyét a csoportban.
Meghatározónak tartjuk a beszoktatás folyamatát, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes bizalmas légkör kialakulását, az odafordulást és szeretetet. Nagyon fontos számunkra az elelfogadás, mert minden gyermek más és más. Hisszük, hogy a mi feladatunk megtalálni a gyermekekhez vezető utat, melynek elérésével mindenki kibontakozhat.
Törekedünk a pozitív megerősítésre, az elismerésre, amely lehet egy szó, egy mozdulat, egy megerősítő szemjáték, egy megnyugtató mimika, egy jutalmazó gesztus. Buzdítunk simogatással, érintéssel, bizalom – előleggel, hogy a kicsik motivált állapotban maradhassanak.
Minden lelkileg kiegyensúlyozott gyermekre jellemző az intellektuális kíváncsiság, az ismeretlen megismerése utáni vágy. Az új dolgok vonzóak a gyerekeknek, ami a további érdeklődés és tanulás hajtóerejévé válhatnak. A gyermek önbizalma és biztonságérzete segítségével bővíti ki a cselekvési játékterének határait. Ezáltal fejlesztjük a látás, a hallás, a mozgás, az alkotó formáló cselekvéseket.
Komplex fejlesztésünk során, színes, sokrétű tevékenységekkel, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás életét gazdagabbá tenni.
Mottónk:
                                                                                                          „Élvezze a gyermek saját gyermekkorát,
                                                                                            legyen gyermekként is boldog.
                                                                                                             A természet azt akarja, hogy a gyermek
                                                                                                           gyermek legyen, mielőtt felnőtt lenne.
                                                                                                      Hagyjátok megérni a gyermekkort a
                                                                                gyermekben. ” /Rousseau/

Kötőné Kürti Csilla - (Csilla néni)

óvónő

Farkasné Horváth Edit - (Edit néni)

óvónő 06-94/370-226

Kósa Veronika - (Vera néni)

dajka
Csoportunk bemutatását egy szívhez szóló idézettel szeretnénk kezdeni: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)


 
A hétszínvirág nevet már régóta viseli a csoportunk. A csoport óvodapedagógusai úgy gondolták, hogy ez a név találó lesz, mivel minden szülő szemében a gyermeke, egy lassan-szépen nyíló virág, mely számos színekkel tükrözi a gyermekkora jellemző változatosságot, fantáziagazdagságot, mesebeliséget. A gyermek olyan emberi lény, mely egyszeri és megnem ismételhetetlen, a maga egyediségével, s különlegességével ragyogja be az élet mindennapjait. Óvodapedagógusként törekszünk arra, hogy minden gyermek megőrizze a saját egyéniségét, mindig önmagához mérten segítjük fejlődését.

 

Címünk:

9800 Vasvár, Kossuth L. u. 2.