Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsődébe a 2024/2025-es nevelési évre a beiratkozás az alábbiak szerint történik:
Ficánkoló Óvoda:
Az óvoda kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmény hivatalból - az önkormányzat, mint fenntartó értesítése alapján -, felveszi a körzetébe tartozó mindazon vasvári gyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét és nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy más óvoda felvette.

Beiratkozás időpontja: 2024. május 3.
 A felvételről az óvoda értesíti a szülőt. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ száma
- szülő személyigazolványa és lakcímkártyája

Ezen dokumentumokat a beiratkozás napján hozzák magukkal, vagy 2024. augusztus 31-ig megküldhetik szkennelve, vagy fotózott formában az ovodatitkar@vasvar.hu e-mail címre.

Az óvoda a felvételi kötelezettségnek teljesítését követően, amennyiben további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a más településen élő szülőtől érkezett igényt elbírálja és haladéktalanul tájékoztatja a döntésről.

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
tel: +36-30/226-9577

Amennyiben a vasvári szülő nem a kötelező felvételt biztosító Ficánkoló Óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándéknyilatkozatát be kell jelentenie - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon, vagy személyesen – az általa választott óvoda vezetőjének.

Kérjük, hogy amennyiben másik óvodába szeretné gyermekét beíratni úgy az alábbi elérhetőségek valamelyikén a vasvári óvoda vezetőjét is szíveskedjen tájékoztatni az alábbi elérhetőségek egyikén:
e-mail: ovodatitkar@vasvar.hu
tel: +36-30/226-9577 vagy a 06-94/573-097

Mocorgó Bölcsőde:
A 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozás az alábbiak szerint zajlik:

Beiratkozás időpontja: 2024. május 2.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ száma
- szülő személyigazolványa és lakcímkártyája
- másolat a Gyermek egészségügyi kiskönyvről és a Védőoltási adatlapokról
- szülő munkába állása esetén: munkáltatói igazolás, nappali tagozatos oktatási intézményben tanuló, továbbképzésen résztvevő szülő esetén: az oktatási intézmény igazolása
- A bölcsődei felvételhez minden esetben szükséges a felvételi kérelem kitöltése és a még feltüntetett dokumentumok csatolása. A felvételi kérelem az intézmény honlapjáról (www.ficankolomocorgo.hu) letölthető, szükség esetén az alábbi telefonszámok valamelyikén kérhető, ebben az esetben a felvételi kérelem kipostázásáról az óvoda gondoskodik.
+36-30/226-9577 vagy a 06-94/573-097 (8:00-16:00 óra közötti időben)

A beiratkozás módjai:
- Online mód (előjegyzésbe vétel)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az mocorgobolcsode@gmail.com e-mail címre szkennelve, vagy fotózott formában csatoltan megküldve.
- Személyesen, amennyiben a beiratkozás napja nem megfelelő a szülők részére, az alábbi telefonszámok valamelyikén történő előzetes időpont egyeztetést követően:
+36-30/226-9577 vagy a 06-94/573-097.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a szülőnek vinnie kell magával.

Amennyiben az óvodai felvétellel és a bölcsődei beiratkozással kapcsolatban további kérdése lenne a Tisztelt Szülőknek, úgy előzőekben megadott telefonszámok bármelyikén érdeklődhetnek 8:00-16:00 óra közötti időben.

A Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde minden gyermeket sok szeretettel vár!

 
Csoportunk bemutatását egy szívhez szóló idézettel szeretnénk kezdeni: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)


 
A hétszínvirág nevet már régóta viseli a csoportunk. A csoport óvodapedagógusai úgy gondolták, hogy ez a név találó lesz, mivel minden szülő szemében a gyermeke, egy lassan-szépen nyíló virág, mely számos színekkel tükrözi a gyermekkora jellemző változatosságot, fantáziagazdagságot, mesebeliséget. A gyermek olyan emberi lény, mely egyszeri és megnem ismételhetetlen, a maga egyediségével, s különlegességével ragyogja be az élet mindennapjait. Óvodapedagógusként törekszünk arra, hogy minden gyermek megőrizze a saját egyéniségét, mindig önmagához mérten segítjük fejlődését.

 

Címünk:

9800 Vasvár, Kossuth L. u. 2.