Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kisgida csoport

Eleven, vidám, nyüzsgő csoport a miénk. Gyermekeinkre jellemző az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Célunk, hogy szeretettel és megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek óvodai életbe való beilleszkedését, megszerettessük velük az óvodát és a csoportból közösséget varázsoljunk. Megteszünk mindent azért, hogy a gyerekeket életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően minél több inger érje és pozitív szemléletű világra nyitott emberekké váljanak. Játékos tevékenységekkel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel és mesével színesítjük a mindennapokat ezek által komplex lehetőséget kínálva ismereteiket tapasztalataik útján bővíthessék. Nagy hangsúlyt helyezünk a természetes környezetben történő tapasztalatszerzésre, valamint az élő természet védelmére. Az egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének kialakítása is kiemelt jelentőségű számunkra. Az évszakok, a hagyományok és ünnepek fontos szerepet játszanak projektjeink tervezésében, így csoportszobánkat is igyekszünk ennek megfelelően díszíteni segítve a ráhangolódást a gyermekek számára.

Sipos-Tompa Orsolya - (Orsi néni)

óvónő 06-94/573-097

Siposné Kósa Judit - (Judit néni)

óvónő 06-94/573-097

Kaczor-Balogh Krisztina - (Kriszti néni)

dajka
Csoportunk bemutatását egy szívhez szóló idézettel szeretnénk kezdeni: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)


 
A hétszínvirág nevet már régóta viseli a csoportunk. A csoport óvodapedagógusai úgy gondolták, hogy ez a név találó lesz, mivel minden szülő szemében a gyermeke, egy lassan-szépen nyíló virág, mely számos színekkel tükrözi a gyermekkora jellemző változatosságot, fantáziagazdagságot, mesebeliséget. A gyermek olyan emberi lény, mely egyszeri és megnem ismételhetetlen, a maga egyediségével, s különlegességével ragyogja be az élet mindennapjait. Óvodapedagógusként törekszünk arra, hogy minden gyermek megőrizze a saját egyéniségét, mindig önmagához mérten segítjük fejlődését.

 

Címünk:

9800 Vasvár, Kossuth L. u. 2.