Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kisgida csoport

Eleven, vidám, nyüzsgő csoport a miénk. Gyermekeinkre jellemző az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Célunk, hogy szeretettel és megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek óvodai életbe való beilleszkedését, megszerettessük velük az óvodát és a csoportból közösséget varázsoljunk. Megteszünk mindent azért, hogy a gyerekeket életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően minél több inger érje és pozitív szemléletű világra nyitott emberekké váljanak. Játékos tevékenységekkel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel és mesével színesítjük a mindennapokat ezek által komplex lehetőséget kínálva ismereteiket tapasztalataik útján bővíthessék. Nagy hangsúlyt helyezünk a természetes környezetben történő tapasztalatszerzésre, valamint az élő természet védelmére. Az egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének kialakítása is kiemelt jelentőségű számunkra. Az évszakok, a hagyományok és ünnepek fontos szerepet játszanak projektjeink tervezésében, így csoportszobánkat is igyekszünk ennek megfelelően díszíteni segítve a ráhangolódást a gyermekek számára.

Sipos-Tompa Orsolya - (Orsi néni)

óvónő 06-94/573-097

Siposné Kósa Judit - (Judit néni)

óvónő 06-94/573-097

Szekeres Gyöngyi - (Gyöngyi néni)

dajka