Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvodát szeretnénk, amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, meleg – elfogadó - derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda valamennyi dolgozójának feladata. Ennek alapja lehet az a kölcsönös bizalom, amely alapján a szülők már a beíratásnál óvodát, óvó nénit választhatnak a maximális létszám eléréséig.
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde
1. Alapelveink Keveset, lassan, jót, gyakran ismételve az életkor és a gyermekek egyéni igényei alapján, a követve vezetés elvét betartva.
• Óvodaképünkben érték a látszólag haszontalan együttlét, elfoglaltság. 
• Valljuk, hogy ebben az életkorban sok minden elkezdődik, de semmi sem fejeződik be. 
• Sokoldalú tapasztalatszerzés felkínálása, olyan tudatosan kialakított feltételrendszer segítségével – különösen a játék és a szabad mozgás területén – amely a gyermekek érdeklődésére, szabad választására, aktivitására épít. 
• A testi fejlődést, az egészséges életmódot és a jó lelki állapotot egyaránt fontosnak tartjuk.
• A gyermekek életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően a lehető legteljesebben élhessék meg kisgyermekkorukat úgy, hogy a lehető legtágabb értelemben tanulják az őket körülvevő valóságos és mesei (transzcendentális) világot és benne saját magukat.

… egy egész életre tápláló emlékeket adó gyerekkoruk legyen.

VEKERDY TAMÁS
Csoportunk bemutatását egy szívhez szóló idézettel szeretnénk kezdeni: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.” (ismeretlen szerző)


 
A hétszínvirág nevet már régóta viseli a csoportunk. A csoport óvodapedagógusai úgy gondolták, hogy ez a név találó lesz, mivel minden szülő szemében a gyermeke, egy lassan-szépen nyíló virág, mely számos színekkel tükrözi a gyermekkora jellemző változatosságot, fantáziagazdagságot, mesebeliséget. A gyermek olyan emberi lény, mely egyszeri és megnem ismételhetetlen, a maga egyediségével, s különlegességével ragyogja be az élet mindennapjait. Óvodapedagógusként törekszünk arra, hogy minden gyermek megőrizze a saját egyéniségét, mindig önmagához mérten segítjük fejlődését.

 

Címünk:

9800 Vasvár, Kossuth L. u. 2.